Laten we kennismodules gaan kijken!

Gratis kennismodules

De gratis kennismodules zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in: passend onderwijs voor (hoog)begaafde sensitieve kinderen. 

Dus voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, ouders en alle anderen. Onderwijs en (hoog)begaafdheid staat centraal. Maar. Veel informatie is zeker ook bruikbaar voor andere kinderen / leerlingen in de klas. Voorbeeld. Een thema als onderpresteren komt wel vaker voor bij de hoogbegaafde leerlingen, maar komt ook voor bij andere leerlingen. De kennis komt dus ten goede van veel meer leerlingen dan alleen de (hoog)begaafde leerlingen.

De pagina met gratis kennismodules wordt aangevuld. Als je niks wilt missen, kijk dan regelmatig op deze pagina of laat je informeren via de nieuwsbrief van WijsSein. Op de website kun je je inschrijven voor deze nieuwsbrief: WijsSein.

Wil je meer video’s zien? Of wil je suggesties krijgen om de video’s te gebruiken tijdens: studiedagen, lessen in de klas, netwerkbijeenkomsten, werkgroepen? Dan kun je ook het volledige pakket kennismodules kopen: je krijgt dan ook toegang tot het betaalde deel van de kennismodules. Dit deel wordt ontwikkeld en hiervan word je op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief. Op de website kun je je inschrijven voor deze nieuwsbrief: WijsSein.

Veel kijk- en luisterplezier!

Onderpresteren, demotivatie, lage prestaties video deel 1

Hoe leg ik een (collega) leerkracht uit dat de uitdaging tóch omhoog moet bij een (hoog)begaafde leerling, terwijl de leerling gedemotiveerd is en lage prestaties laat zien?

Onderpresteren, demotivatie, lage prestaties video deel 2

Wat kan ik doen om een onderpresterende (hoog)begaafde leerling weer met enthousiasme te laten ontwikkelen en leren? Bekijk een aantal suggesties.