Leer meer over hoogbegaafdheid

De kennismodules zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in: passend onderwijs voor (hoog)begaafde sensitieve kinderen.

Dus voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, ouders en alle anderen. Onderwijs en (hoog)begaafdheid staat centraal. Maar. Veel informatie is zeker ook bruikbaar voor andere kinderen / leerlingen in de klas. Voorbeeld. Een thema als onderpresteren komt wel vaker voor bij de hoogbegaafde leerlingen, maar komt ook voor bij andere leerlingen. De kennis komt dus ten goede van veel meer leerlingen dan alleen de (hoog)begaafde leerlingen.

Een deel van de kennismodules zijn gratis en een deel niet. Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkeling van de kennismodules, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via mijn website: WijsSein.

Kennismodules: bekijk deze kennis gratis

Kennismodules: alleen voor leden